Friday, March 15, 2013

Seni Görüyorum…Türk Dil Kurumu Sözlüğünde “Görmek” kelimesi iki farklı anlamı karşılar:                           
1. Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek
      2.Anlamak, kavramak, sezmek

“Seni Görüyorum” ifadesindeki “görmek” kelimesi, sözlükte açıklanan bu iki anlamı da kapsar:

Seni Görüyorum: Öncelikle senin varlığını, diğerlerinin arasından seçiyorum ve algılıyorum; sonra seni tüm varlığınla kavrıyorum, anlıyorum.

Resimlerimde “göz yardımıyla algılamak, seçmek, anlamak, kavramak” eylemlerinin hepsi dondurulmuş bir anın içinde olup biter. “Görmek” kavramı benim için resmini yaptığım kişinin yaşamsal gerçekliğine girmek anlamı taşır.


Seni Görüyorum, tuval üzerine yağlıboya, 170x190 cm, 2013 
Ben resimlerime yaşamdan aldığım küçük notlar gözüyle bakarım. Bu küçük notlar, bize yaşadığımız bir anı gösterir. Bu “an”lar, genellikle de üzerinde çok düşünmeden yaşayıp bitirdiğimiz küçük zaman parçalarıdır. Ben bu önemsiz “an”ları kovalarım. Onları büyütüp öne çıkarırım, onlara estetik bir değer yüklerim. 2 metrelik bir tuvalde yaşamın önemsiz görünen bir anı ile karşılaştığımızda şaşkına döneriz. Çünkü şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bilgilerle ters düşen bir durumdur bu. Önem atfedilen şeyler büyüktür; oysa arkadaşlarıyla su altında şakalaşan bir çocuk, suda gözlerini açmış bize bakan bir yüz neden önemli olsun? Ya da yine tuhaf bir perspektifle hiç de çekici olmayan bir şekilde kadraja yakalanmış bir kadın neden bu kadar önemlidir?

Ancak benim için bu anların sakladığı gizem her şeyin başında gelir. Bu rastlantısal anlarda insana ait olan bütün iç dünya kendini gözler önüne serer. Ben de yakalayabildiğim bu manzaraları, anlardan okuduğum gerçekleri resim diline çeviririm. “Seni Görüyorum”, benim için insana ait yaşamdan bir karenin derinine inmek, onu görünür kılmak, varoluşuna estetik bir anlam kazandırmaktır.

I see you...


I See You: First of all, I perceive and identify your existence between others and then I understand you and realise you entirely. 

In my paintings “perceiving, identifying, choosing, understanding and realising” happens in a frozen “moment”.  To “see” means to enter the real life or the existence of the person I paint.

Beauty, oil on canvas, 190x220 cm, 2013
For me, my paintings are little notes that I take from life. These notes show us the moment we live. These moments are usually the small fractions of time which we live and spent lightly and sometimes recklessly. I chase those insignificant moments. I put them forward and value them aesthetically.  When one comes up with a simple fragment of time, an unnecessary and unimportant moment painted on a 2 metered canvas with such a great deal of importance, one gets puzzled. Because it is conflicted with the things we’ve learned before; the important things, the heroic subjects should be painted bigger; not a child fooling around with the friends under the water. Why should a face staring at us with a puzzled expression should be important? Or what is the importance of painting a woman so unattractively but revealing the secrets of her soul in a simple moment? 

The mystery hidden in those small fragments of time is everything for me. In those coincidental moments everything about the “soul” reveals itself. I like to paint those unintentionaly revealed moments as I am painting a landscape; a landscape of a person…